مهدی پروینی

درباره من

دکتر مهدی پروینی
image

دانشیار گروه آموزشی مهندسی شیمی @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

زمینه تخصصی من ایمنی فرایندی است و در این خصوص وبسایت مستقلی نیز دارم به آدرس زیر: www.MehdiParvini.com زمینه فرعی فعالیت های من توسعه مهارتهای فردی است که وبسایتی در این زمینه نیز دارم: www.TAPdars.com...

  • آدرس گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل ,
  • تلفن (+98)2331530000
  • محقق گوگل پروفایل
  • اسکوپوس پروفایل
  • وبسایت https://MehdiParvini.com

محقق گوگل

(1402/9/11)

استنادات

918

h-index

18

i10-index

25

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1402/9/11)

استنادات

720

مقالات

40

h-index

16

مؤلفین همکار

55

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377-1380

کارشناسی اول: مهندسی شيمی (گرايش پتروشيمي)

صنعتی امیرکبیر

1377-1380

کارشناسي دوم: مهندسی صنايع (گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستمها)

صنعتی اميرکبير

1381-83

کارشناسي ارشد: مهندسی سيستمهاي انرژی

صنعتي شريف

1384-88

دکتری: مهندسی شيمي

صنعتی اميرکبير

تجارب

از مهر 97 تاکنون

مدیریت مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه

دانشگاه سمنان

از تیر 97 تاکنون

مسئولیت مرکز توسعه مهارت های فردی و سازمانی

دانشگاه سمنان

1390-97

موسس و مسئول گروه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) از مهر 90

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سمنان

از مهر 89 تا 96

مديريت تحصيلات تكميلي

دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه سمنان

از مهر 92 تا بهمن 95

رياست کميته ايمني و محيط زيست

دانشگاه سمنان

مهارت ها

تدریس، تحقیق و مشاوره در زمینه ارزیابی پیامد حوادث فرایندی به کمک نرم افزار PHAST

تدریس، تحقیق و مشاوره در زمینه واکنش در شرایط اضطراری و مدیریت بحران

تدریس، تحقیق و مشاوره در زمینه استعدادیابی و شخصیت شناسی

ارائه ایده هایی برای کارآفرینی مبتنی بر استعدادهای فردی در زمینه های مختلف فنی و غیرفنی

اولویت های پژوهشی

آموزش نرم افزارهای با کاربردهای صنعتی در زمینه ایمنی فرایندی

طرح واکنش در شرایط اضطراری

آموزش خلاقانه حضوری

ایجاد کسب و کارهای مجازی تخصص محور

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Experimental design data for the zinc ions adsorption based on Mesoporous modified chitosan using Central Composite Design method
CARBOHYDRATE POLYMERS(2018)
9211135008, ^مهدی پروینی*, محسن قربانی
Adsorption of heavy metals (Cu 2 + and Zn 2 + ) on novel bifunctional ordered mesoporous silica: O ptimization by response surface methodology
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2018)
9211135008, ^مهدی پروینی, محسن قربانی*
ارزیابی ریسک شبکه توزیع گاز شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در شهر سنندج
سلامت کار ایران(2017)
9111139012, ^ابراهیم نجفی کانی*, ^مهدی پروینی
Experimental and CFD modeling of diazinon pesticide removal using fixe d bed column with Cu-modifie zeolite nanoparticle
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2017)
9011135001, عبدالرئوف صمدی میبدی*, ^بهنام خوش اندام, ^مهدی پروینی
An analysis of the sensitivity of fixed bed adsorption for diazinon removal: experimental and modeling studies
DESALINATION AND WATER TREATMENT(2017)
9011135001, ^بهنام خوش اندام*, ^مهدی پروینی, عبدالرئوف صمدی میبدی
بررسی عددی تغییرات منطقه سرد کنسرو غذایی نشاسته ای تحت تاثیر غلظت نشاسته و دمای اولیه پر کردن
(2017)
آزاده رنجبر ندامانی, امان محمد ضیایی فر, ^مهدی پروینی, مهدی کاشانی نژاد, یحیی مقصود لو
Anionic/non-ionic surfactants in aqueous phase of thin film composite poly (paraphenylene terephthalamide) nanofiltration membranes
Journal of Membrane Science & Research(2017)
فرشید آذر تیمور, مهدی امیری نژاد*, ^مهدی پروینی, سیاوش مدائنی
Integrated systems for oilfield produced water treatment: The state of the art
ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS(2016)
9228118003, ^مهدی پروینی*, علیرضا پنداشته
Comparison and analysis of two natural adsorbents of Sorghum and Ziziphus nummularia pyrene for removal of Erythrosine dye from Aquatic Environments
Advances in Environmental Tehnology(2016)
نیره یحیایی, 9211135008, ^مهدی پروینی*, پدرام محبی
بررسى عددى اثرات درصد پرى قوطى بر الگوى انتقال حرارت محلول نشاسته
فناوریهای نوین غذایی(2016)
آزاده رنجبر*, امان محمد ضیایی فر, ^مهدی پروینی, مهدی کاشانی نژاد, یحیی مقصودلو
Development of a novel method for the removal of diazinon pesticide from aqueous solution and modeling by artificial neural networks (ANN)
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2016)
9011135001, عبدالرئوف صمدی میبدی, ^مهدی پروینی*, ^بهنام خوش اندام
A sensitivity analysis of parameters affecting the hydrogen release and dispersion using ANOVA method
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2016)
^مهدی پروینی
Analyzing Effective factors on leakage-induced hydrogen fires
JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES(2015)
^مهدی پروینی
Removal of Diazinon from Aqueous Solutions in Batch Systems Using Cu-modified sodalite zeolite: An Application of Response Surface Methodology
(2015)
^مهدی پروینی, ^بهنام خوش اندام, الف صمدی میبدی
Liquid Phase Facile Synthesis of CuAl2O4/ZnO/MgAl2O4 Nanocomposite as a New Efficient Catalyst for Water Gas Shift Reaction
RUSSIAN JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY(2015)
علیرضا صالحی راد, ^مهدی پروینی, سید مهدی لطیفی
Accuracy of Dubinin-Astakhov and Dubinin-Radushkevic Adsorption Isotherm Models in Evaluating Micropore Volume of Bentonite
COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING(2015)
^مهدی پروینی
Artificial neural network (ANN) technique for modeling the mercury adsorption from aqueous solution using Sargassum Bevanom algae
DESALINATION AND WATER TREATMENT(2015)
^مهدی پروینی, ^بهنام خوش اندام, الف صمدی میبدی
High surface area and mesoporous graphene/activated carbon composite for adsorption of Pb(II) from wastewater
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING(2015)
نوید. سعیدی, ^مهدی پروینی, زهرا. نیاورانی
Consequence modeling of a real rupture of toluene storage tank
JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES(2015)
^مهدی پروینی, ^محمدنادر لطف اللهی
Experimental study on liquid – liquid equilibria of ionic liquids + alkane + ethyl benzene or p-xylene at 298.15 K
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2015)
بابک مختارانی, ^مهدی پروینی, علی شریفی, مجتبی میرزایی
اثر روش ساخت بر روی خواص ساختاری و فعالیت کاتالیتیکی نانوکاتالیست Fe/Cr/Cu برای تولید هیدروژن از کربن مونوکساید و بخار آب
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2015)
علیرضا صالحی راد, ^مهدی پروینی, محمد عابدی
Gas leakage consequence modeling for buried gas pipelines
JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES(2015)
^مهدی پروینی
استفاده از گیاه ابری نقره ای(CINERARIA MARITIMA) در حذف آلاینده رنگی از محیط های آبی
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2015)
^مهدی پروینی
سنتز جاذب های نانوکامپوزیتی روی اکسید / منیزیم اکسید و بررسی ساختار سطح و خواص فیزیکی این کامپوزیت ها
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2015)
^مهدی پروینی, سید مهدی لطیفی, فتح اله صالحی راد
مدل سازی پیامد انتشار کلر از مخزن ذخیره به کمک داده های میدانی
مدل سازی در مهندسی(2015)
^مهدی پروینی
Removal of Erythrosine Dyes from Aquatic Environment Using Ziziphus nummularia Kernel
Iranian Journal of Energy and Environment(2014)
پدرام محبی, ^مهدی پروینی, ^سید حسن زوار موسوی نیاکی
Removal of copper ions from aqueous solutions using polypyrrole and its nanocomposites
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2014)
^مهدی پروینی, حسین عیسی زاده
Studying Performance of Dubinin-astakhov and Dubinin-raduchkevic Equations to Evaluate Nanopore Volume and Pore Size of MCM-41 Particles
(2014)
^مهدی پروینی
Consequence modeling of explosion at Azad-Shahr CNG refueling station
JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES(2014)
^مهدی پروینی
Equilibrium Studies in Adsorption of Hg(II) from Aqueous Solutions using Biocompatible Polymeric Polypyrrole-Chitosan Nanocomposite
POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS(2014)
سهیلا صلاحی, ^مهدی پروینی, محسن قربانی
Extraction of toluene from alkane using [Bmim][NO3] or [Omim][NO3] ionic liquid at 298.15 K and atmospheric pressure
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2014)
بابک مختارانی, ^مهدی پروینی
Simulation of Membrane Distillation for Purifying Water Containing 1, 1, 1-trichloroethane
CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY(2014)
مهدی قدیری , وحید آبخیز , ^مهدی پروینی, اعظم مرجانی
Simulation of Zinc Extraction from Aqueous Solutions Using Polymeric Hollow-Fibers
POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE(2013)
^مهدی پروینی
In Situ Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer Polymerization of Styrene in the Presence of MCM-41 Nanoparticles: Comparing “Grafting from” and “Grafting through” Approaches
ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY(2013)
^مهدی پروینی, مهدی سلامی کلجاهی, پژمان گنجه
Ternary (liquid–liquid) equilibria of nitrate based ionic liquid + alkane + benzene at 298.15 K: Experiments and correlation
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2013)
بابک مختارانی, ^مهدی پروینی, مرتضی معافی, علی شریفی, مجتبی میرزایی
Effect of MCM-41 nanoparticles on the kinetics of free radical and RAFT polymerization of styrene
Iranian Polymer Journal(2012)
^مهدی پروینی, مهدی سلامی کلجاهی, عباس اسفده
Equilibrium studies of Ni(II) adsorption from aqueous solution using polythiophene/ Montmorillonite clay nanocomposite
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی(2016-04-22)
سحر صالحی, ^مهدی پروینی*, 9022720035
آموزش ایمنی فرایندی در کارشناسی مهندسی شیمی
اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرا نس ملی آموزش مهندسی(2015-11-10)
^مهدی پروینی
استفاده از گیاه ابری نقره ای در حذف آلاینده رنگی از محیط های آبی
پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE(2014-03-04)
نیره یحیایی, ^مهدی پروینی
، ضرورتی به نام کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تمام دانشگاه های کشور
پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE(2014-03-04)
^مهدی پروینی
بررسی الزامات ایمنی در طراحی برج فلر با استفاده از نرم افزار flaresim
پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE(2014-03-04)
^مهدی پروینی, ایمان زمانی
آنالیز ایمنی شغلی در کارخانه کلران
پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE(2014-03-04)
^مهدی پروینی
بررسی تحقیقات صورت گرفته در حوزه هیدرات گازی در ایران
دومین همایش ملی هیدرات گازی(2013-05-15)
^مهدی پروینی
بررسی تکنولوژی های تبدیل ضایعات به انرژی
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2012-10-16)
^مهدی پروینی
Synthesis and characterization of polypyrrole/PVA nanocomposite in aqueous media
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2012-10-16)
حسین عیسی زاده, ^مهدی پروینی
Synthesis and Characterization of Polypyrrole/TiO2 Nanocomposite Using DodecylhydrogenSulfate As a Surfactant
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2012-10-16)
^مهدی پروینی, حسین عیسی زاده
THERMODYNAMIC STUDY OF CHROMIOUM (VI) SORBTION ON TO BROWN ALGAE
The First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant(2012-07-16)
رضا کتال, ^مهدی پروینی, ^بهنام خوش اندام
ADSORPTION OF DYES AND HEAVY METAL IONS BY CHITOSAN COMPOSITES:A REVIEW
The First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant(2012-07-16)
^مهدی پروینی
بررسی مخاطرات راکتور ها و راه حل های ممکن
چهارمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE(2012-03-06)
^مهدی پروینی, عبدالناصر جمالی
طراحی ذاتاً ایمن برای جلوگیری از مخاطرات ناشی از افزایش فشار در مخازن ذخیره
چهارمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE(2012-03-06)
^مهدی پروینی
بررسی ریسک مخاطرات و اثرات زیست محیطی در پایانه های انتقال نفت
چهارمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE(2012-03-06)
^مهدی پروینی
مروری بر فناوری های تصفیه آب و پساب در صنایع بالادستی نفت ایران
دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی(2012-01-05)
^مهدی پروینی
شیرین سازی آب با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر
پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست(2011-11-19)
^مهدی پروینی
کاربرد امواج فراصوت در حفاظت و پاک سازی محیط زیست
پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست(2011-11-19)
^مهدی پروینی
شبیه سازی عددی پدیده انتشار نفت و گاز از بستر دریا
سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2011-05-18)
^مهدی پروینی, بهرام دبیر
شبیه سازی CFD جدایش توده چند فازی به هنگام تزریق در یک محیط پیوسته
سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2011-05-18)
^مهدی پروینی, بهرام دبیر
بررسی روشهای نوین پلیمریزاسیون
همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی(2011-04-27)
^مهدی پروینی, مهدی سلامی کلجاهی
بررسی فناوری های بازیابی اتیلن و پروپیلن از گازهای زدوده
همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی(2011-04-27)
^مهدی پروینی
معرفی و بررسی بازار جهانی غشاهای جداسازی گاز و مایع
همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی(2011-04-27)
نرگس یوسفی مهر, ^مهدی پروینی
معرفی فرایند اسمز مستقیم
همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی(2011-04-27)
نرگس یوسفی مهر, ^مهدی پروینی
عوامل موثر بر کیفیت ارائه درس آزمایشگاه عملیات واحد در مهندسی شیمی
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
عباسعلی عربی, ^محمدنادر لطف اللهی, ^مهدی پروینی
جداسازي مس از محيط هاي آبي با استفاده از كامپوزيتها و نانو كامپوزيتهاي پلي پيرول
نوبهار سميه(تاریخ دفاع: 1391/09/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه الياف نانو از محيط واكنش
سرسبيلي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1391/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي برنامه توليد در يك پالايشگاه نفت
ناظريان آي سن(تاریخ دفاع: 1391/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش انتقال جرم اكسيژن در بيوراكتورهاي مينياتوري با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي
شمس ريزي حديثه(تاریخ دفاع: 1391/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
آذرتيمور فرشيد(تاریخ دفاع: 1392/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مخاطرات فرايندي واحدجذب co2 با آمين به روش hazop
شكروي مجتبي(تاریخ دفاع: 1392/09/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانو جاذب الومينا براي حذف سولفيد هيدروژن از مخلوط هاي گازي هيدروكربني
بخشي ازغندي جواد(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده ار ساقه ي گياه خاكشير در حذف الايندگي رنگي از محيط ابي و بررسي تاثير عملكرد جاذب در مقياس نانو بر حذف
نقاشي وحيد(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف مواد رنگي با استفاده از جاذب طبيعي سورگوم از محيط هاي آبي
گيلوري مهديه(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بهترين روش ذخيره سازي بوتان از منظر ايمني
آقاصالحي آسيه(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي چند هدفه نيروگاه سيكل تركيبي
سمائي همپا صفا(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي پيامد حوادث فرآيندي در خطوط لوله گاز دفن شده در زمين تغيير يابد.
قراگوزلو الميرا(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از لاستيك ضايعاتي در رنگزدايي از محيط آبي
طاهريان فرناز(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانو جاذب هاي كامپوزيتي بر پايه ZNO و بررسي عملكرد آن در جذب H2S
نوري مهديه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر نحوه ساخت برروي خواص ساختاري و كارايي كاتاليتيكي نانو كاتاليست Fe-cr-cu در فرايند توليد هيدروژن از كربن مونوكسايد و بخار آب
ابوسي لاله(تاریخ دفاع: 1393/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت شناسايي و كارايي كاتاليكي نانوكامپوزيتهاي بر پايه mal2o4 (m=cu,zn,mg) براي فرايند LTS*
حيدري زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان خطرات ناشي از انفجار مخازن و انتشار گاز مايع در انبارهاي گاز مايع بر اساس نرم افزار phast و تعيين تحريم ايمن
كردرستمي علي(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف آلودگي رنگي از محيط هاي آبي با استفاده از ويژگي جذب سطحي گچ
اشرف فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت ريسك شبكه توزيع گاز شهري با استفاده از تكنولوژيGIS
مرادي افشار(تاریخ دفاع: 1394/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف حشره اورگانوفسفره ديازيون از محلول آبي توسط زئوليت سنتزي سوداليت
اسفنديان حسين(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : دكتري
سنتز نانو كامپوزيت پلي تيوفن بر پايه خاك رس جهت جداسازي فلز نيكل از محلول آبي
صالحي سحر(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي عملكرد برج هاي پرشده از جاذب هاي اكسيد فلزي براي حذف گاز دي اكسيد كربن مخلوط گازي
صداقتي بورخاني بنت الهدي(تاریخ دفاع: 1394/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي خطر در واحدهاي فرايندي با استفاده از نرم افزار GIS
لكزيان كاظم(تاریخ دفاع: 1394/06/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كاربرد تركيبي نانو كاتاليست دوپ شده به روش احتراقي با پراكسيدهيدروژن براي حذف مواد رنگزاي پساب (منظور از تركيبي تركيب نانو كاتاليت با پراكسيد هيدروژن مي باشد)
ابراهيمي لويه فريناز(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي نفوذ و جذب سديم و كلر موجود در پساب در خاك
كردي حديث(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي برنامه توليد يك پتروشيمي با در نظرگرفتن ملاحظات ايمني و محيط زيستي
حاج زرگر باشي سيد مهرزاد(تاریخ دفاع: 1394/09/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي تعداد و چيدمان سامانه تشخيص گازهاي قابل اشتعال در واحدهاي فرايندي
قادري كيا امين(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي چند متغيره چيدمان نيروگاه هاي حرارتي با هدف كاهش تلفات انرژي در شبكه
محمدي نظام آبادي سيدمحسن(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرات متقابل نانو ذرات حرارت جابجايي
جاويد حسين(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تثبيت تركيبات هگزا سيانو فرات بر روي بستر گرافني به عنوان يك مبادله گر نانو كامپوزيتي جهت استفاده در جذب و بازيافت يون هاي فلزي از محلول هاي آبي
دليجه نوراله(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي تخليه هيدروژن از كمپرسور با استفاده از روش حجم محدود
توحيدي سارا(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي پارامترهاي موثر در فرايند تهويه در ساختمان اداري با هدف كاهش مصرف انرژي
ابوالحسني اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي پيامد حوادث در سكوهاي دريايي و ارائه راهكاربه منظور كاهش مخاطرات در آنها
مهراب قوچاني مصطفي(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سامانه مديريت دانش ايمني در خصوص پيمانكاران شركت گاز
هدايتي محمدهادي(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين مناطق خطر در يك فرايند نمونه با استفاده از مطالعات ارزيابي پيامد
خسرو آبادي محمدحسين(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پيامد حوادث فرآيندي در واحد كاهش نقطه شبنم وتبريد پرويان يك پالايشگاه گازي به كمك نرم افزار PHAST7.11
ابراهيم پور سعيد(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پيامد حوادث فرآيندي در واحد تبديل متانول به پروپيلن
موحد احمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثرنانو لوله هاي كربني بر ميزان جذب دي اكسيد كربن در ستون حباب
ترحمي مهتاب(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه شبيه‌سازي تزريق حلال‌هاي هيدوركربوني (پروتان و بوتان) براي ازدياد برداشت از مخازن كربناته شكافدار طبيعي
اخترشناس مهران(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و ارزيابي نانو جاذب مغناطيسي پوسته هسته كيتوسان عاملدار شده با گروه هاي آمين بر پايه SBA-15 جهت حذف فلزات سنگين
موسوي سيد جواد(تاریخ دفاع: 1396/12/16) ، مقطع : دكتري
حذف هيدروكربن هاي نفتي از آب همراه توليد شده در مخازن نفتي با استفاده از روش تلفيقي فوتوراكتور خورشيدي – بيوراكتورGSBAR
گلستان باغ محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/18) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل بهينه تخمين اثرات انفجار در ساختمان هاي مسكوني
حيدري حامد(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعريف و تدوين برچسب ايمني براي آزمايشگاههاي غير زيستي
سبحاني خشايار(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي فرايند بهينه براي استقرار ،پايش و تضمين ايمني در آزمايشگاه هاي دانشگاه
جوادي اميد(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پيامد حوادث فرآيندي در يك واحد پتروشيمي
ايزدپناه فرهاد(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پيامد و تعيين حريم ايمن خطوط لوله گاز با نرم افزار phast در يكي از شركت هاي استاني
نوروزي بابك(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و ارزيابي پيامد پديده BLEVE با استفاده از نرم افزار PHAST 7.11
كلاته عربي مونا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و ارزيابي پيامد پديده BLEVE با استفاده از نرم افزار PHAST 7.11
كلاته عربي مونا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آسيب پذيري شهر سمنان به واسطه حوادث فرايندي (انفجار، آتش سوزي و نشت گازهاي سمي) ناشي از فعاليت هاي واحد هاي صنعتي اطراف شهر
گلشني فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آسيب پذيري شهر سمنان به واسطه حوادث فرايندي (انفجار، آتش سوزي و نشت گازهاي سمي) ناشي از فعاليت هاي واحد هاي صنعتي اطراف شهر
گلشني فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي موقعيت قرارگيري شيرها در شبكه توزيع گاز در يك شهر
اسيري سرخه ندا(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي موقعيت قرارگيري شيرها در شبكه توزيع گاز در يك شهر
اسيري سرخه ندا(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي ارزيابي پيامد در شبكه توزيع گاز در يك شهر با استفاده از نرم افزار PHAST 7.11
دارائي مهسا(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي ارزيابي پيامد در شبكه توزيع گاز در يك شهر با استفاده از نرم افزار PHAST 7.11
دارائي مهسا(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي ابعاد و موقعيت قرارگيري تجهيز فلر در يك واحد پالايشگاهي گازي
محمدزاده فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي ابعاد و موقعيت قرارگيري تجهيز فلر در يك واحد پالايشگاهي گازي
محمدزاده فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين شايستگي هاي ايمني لازم براي پيمانكاران يك پالايشگاه گازي در مرحله احداث
يزدان پناه علي(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه سامانه پايش ايمني پيمانكاران شركت گاز مبنتني بر مديريت دانش با رويكرد پيشگيري از وقوع و تكرار حادثه
فتحي جعفر(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از شبيه سازي ديناميك آتش (fds) در تحليل حادثه آتش سوزي در يك ساختمان اداري
هاشمي اعظم سادات(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي عددي عملكرد ريز مخلوط گر الكتروكينتيك شارالقابي با ديوارهاي موجي
كلانتر نيستانكي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود روش SME در ارزيابي ريسك خطوط لوله انتقال گاز پرفشار
شريفي سودكلائي زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آسيب پذيري مخازن سوخت سقف ثابت مورد استفاده در واحدهاي فرآيندي و كفايت طرح هاي ايمني آنها
طاهرخاني علي(تاریخ دفاع: 1400/06/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه سامانه پايش عملكرد HSE پيمانكاران در پروژه هاي عملياتي
كتابچي مريم(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي خطرات واحد تثبيت مايعات گازي و مخازن ذخيره در يك پالايشگاه گازي به روش HAZOP
شاهوري اميد(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استقرار مدل سيستمي مديريت بحران سازماني در يك واحد پتروشيمي
اعطائي مصطفي(تاریخ دفاع: 1400/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كارآمدي اقتصادي وزيست محيطي محل دفع پسماندهاي شهري درسمنان
ذوالفقاري مسلم(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Batch and column removal of copper by modified brown algae sargassum bevanom from aqueous solution
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2013)
حمیدرضا جوادیان, ^مهدی پروینی, ^بهنام خوش اندام, رضا كتال
ارزیابی ایمنی فرایندی در صنایع شیمیایی
ارزیابی ایمنی فرایندی در صنایع شیمیایی
ارائه سامانه پايش ايمني پيمانكاران شركت گاز مبتني بر مديريت دانش با رويكرد پيشگيري از وقوع و تكرار حادثه
(2019-08-03 00:00:00)
ارائه مدل بهينه تخمين اثرات انفجار
(2018-02-10 00:00:00)
تدوين نقشه راه قطب H.S.E پژوهشي
(2016-09-04 00:00:00)
ارزیابی شدت کارآفرینی دانشگاه سمنان بر اساس معیارهای کلیدی دانشگاه کارآفرین(ناظر)
(2020-05-04)
طراحی و ساخت راکتور فوتوکاتالیستی برای حذف رنگهای آزو(ناظر)
(2016-03-07)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
مهندسی ایمنی فرآیند در پروژه های تولیدی   (119 بار دانلود)
www.MehdiParvini.com
مدیریت شرایط اضطراری و بحران   (184 بار دانلود)
جزوه مدیریت شرایط اضطراری و بحران در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برای مشاهده فیلم ضبط شده دوره های مشابه به سایت زیر مراجعه فرمایید: www.MehdiParvini.com
مهندسی ایمنی فرآیند- بخش دوم   (381 بار دانلود)
mehdiparvini.com
اسلایدهای آنالیز کیفی و کمی ریسک   (386 بار دانلود)
www.MehdiParvini.com
مهندسی ایمنی فرآیند (فرصت ها و چالش ها)   (285 بار دانلود)
ایمنی در زندگی روزمره   (471 بار دانلود)
مهندسی پروژه های نفت و گاز- بخش اول   (200 بار دانلود)
برای اطلاعات تکمیلی سایت mehdiparvini.com
آمادگی برای مصاحبه استخدامی مهندسی شیمی، نفت   (108 بار دانلود)
اطلاعات بیشتر در سایت www.MehdiParvini.com
مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE   (162 بار دانلود)
برای اطلاعات بیشتر می توانید از سایت هم دیدن فرمایید www.MehdiParvini.com
ایمنی عمومی ترم 992   (1015 بار دانلود)
ایمنی در زندگی روزمره
سمینار HSE   (978 بار دانلود)
جزوه کلاس کارآفرینی   (396 بار دانلود)
مهندسی نفت و گاز   (405 بار دانلود)
ایمنی در پروژه های مهندسی نفت و گاز شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک پیامدها
مهندسی نفت و گاز   (398 بار دانلود)
ایمنی در پروژه های نفت و گاز
چگونه در ایمنی فرایندی مسیر خود را انتخاب کنیم؟   (1658 بار دانلود)
مهندسی ایمنی فرایند بهترین مسیر شغلی در ایمنی فرایندی برای مهندسین شیمی از کجا شروع می شود
جزوه تکنیک های ارزیابی ریسک   (519 بار دانلود)
تکنیک های ارزیابی ریسک اعم از هازوپ، هزید، بوتای، آنالیز مقدماتی خطر، چک لیست، FMEA، FTA, ETA, Bow Tie, Checklist
جزوه مهندسی جامع ایمنی ترم 991   (415 بار دانلود)
آموزش کاربردی نرم افزار PHAST   (2398 بار دانلود)
آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه   (844 بار دانلود)
اگر به این موضوع علاقمند هستید توصیه می کنم سایت من به آدرس زیر را ببینید www.MehdiParvini.com https://t.me/DrMehdiParvini
کارگاه نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت در زندگی   (4214 بار دانلود)
این کارگاه را معمولا در فصل پاییز در دانشگاه سمنان برگزار می کنیم.
مدیریت توجه و افزایش تمرکز   (560 بار دانلود)
این سمینار بعضا در دانشگاه سمنان برگزار می شود. اگر به این موضوع علاقمند هستید توصیه می کنم سایت من به آدرس زیر را ببینید www.TAPdars.com https://t.me/TapDars
جزوه درس کارآفرینی ترم 971   (666 بار دانلود)
اگر به این موضوع علاقمند هستید توصیه می کنم سایت من به آدرس زیر را ببینید www.TAPdars.com https://t.me/TAPdars
رایج ترین اشتباهات دوران دانشجویی و بعد آن   (603 بار دانلود)
کارگاه رایج ترین اشتباهات دوران دانشجویی و بعد آن بعضا تشکیل می شود اگر به این موضوع علاقمند هستید توصیه می کنم سایت من به آدرس زیر را ببینید www.TAPdars.com https://t.me/TapDars
جزوه درس پروژه کارشناسی مهندسی شیمی   (656 بار دانلود)
مهندسی پروژه های نفت و گاز اگر به این موضوع علاقمند هستید توصیه می کنم سایت من به آدرس زیر را ببینید www.MehdiParvini.com https://t.me/DrMehdiParvini
اصول حرفه ای گری در محیط کار   (936 بار دانلود)
فوت و فن آمادگی برای مصاحبه شغلی   (896 بار دانلود)
کارگاه فوت و فن مصاحبه شغلی را برخی ترمها در دانشگاه سمنان برگزار می کنم برای اطلاع می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید www.TAPdars.com
کارگاه تله های زندگی   (843 بار دانلود)
کارگاه تله های زندگی معمولا در اردیبهشت هر سال در دانشگاه برگزار می شود اگر به این موضوع علاقمند هستید توصیه می کنم سایت من به آدرس زیر را ببینید www.TAPdars.com https://t.me/TapDars
کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی-بخش اول   (588 بار دانلود)
کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی معمولا اسفند هر سال در دانشگاه سمنان برگزار می شود اگر به این موضوع علاقمند هستید توصیه می کنم سایت من به آدرس زیر را ببینید www.TAPdars.com https://t.me/TapDars
جزوه درس ایمنی در صنعت کارشناسی   (679 بار دانلود)
اگر به این موضوع علاقمند هستید توصیه می کنم سایت من به آدرس زیر را ببینید www.MehdiParvini.com https://t.me/DrMehdiParvini
مدیریت ریسک کیفی و کمی   (686 بار دانلود)
اگر به این موضوع علاقمند هستید توصیه می کنم سایت من به آدرس زیر را ببینید www.MehdiParvini.com https://t.me/DrMehdiParvini
روش های حرفه ای درس خواندن   (4886 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، ایران
m.parvini@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس